Zmarł Edmund Suchodolski

W piątek 30 października w wieku 73 lat zmarł inż. Edmund Suchodolski. Zapisał się w historii Łap m.in. jako budowniczy kościoła Św. Krzyża w Łapach, dyrektor orkiestry dętej ZNTK, której był kapelmistrzem od 1994 r. Od 1955 r. przez kilkadziesiąt lat był związany z Zakładami Naprawczymi Taboru Kolejowego w Łapach, w których zajmował stanowiska administracyjne, w tym przez pewien czas był zastępcą dyrektora (dyrektorem technicznym). Był politykiem i samorządowcem (pełnił obowiązki Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego). W 2005 r. za zasługi dla amatorskiego ruchu muzycznego został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Angażował się na rzecz wielu spraw Ziemi Łapskiej. Był człowiekiem życzliwym, mającym duże poczucie humoru.  

Pogrzeb inż. Edmunda Suchodolskiego odbędzie się 3 listopada. Wyprowadzenie nastąpi z domu pogrzebowego przy ulicy J. Matejki w dniu 3 listopada o godzinie 12 do Kościoła Św. Krzyża,  a następnie na cmentarz parafialny. Rodzinie i przyjaciołom Pana Edmunda Suchodolskiego składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Czytaj także