Rekrutacja na kurs „Spawacz metodą TIG”

logówki

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Ochotniczych Hufców Pracy w Łapach ogłasza nabór na kurs „Spawacz metodą TIG”.

Planowany termin rozpoczęcia kursu: luty-marzec 2013 r.

Osoby, zainteresowane  udziałem w kursie,  powinny spełniać następujące kryteria:

- wiek 18-25 lat,
- nieuczące się i niepracujące,
- nieposiadające wykształcenia wyższego.

Zgłoszenia na kurs będą przyjmowane do 18.02.2013r.

Gwarantujemy:

- nabycie nowych kwalifikacji,
- profesjonalną kadrę szkoleniową,
- praktyki zawodowe w firmach z możliwością zatrudnienia,
- materiały dydaktyczne,
- badania lekarskie,
- ubezpieczenie od NNW,
- dofinansowanie kosztów dojazdu,
- wyżywienie.

Szkolenie jest całkowicie bezpłatne!!

Liczba miejsc ograniczona!!

 

Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się do:

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP
ul. Leśnikowska 54
18-100 Łapy
tel. 85 814 23 33
e-mail: osz.lapy@ohp.pl

Sporządziła: Monika Łapińska, specjalista ds. szkoleń