Łapy

Dziś jest:
niedziela, 10.03
6°C
poniedziałek, 11.03
0°C
wtorek, 12.03
-1°C
Imieniny:
Cypriana i Marcelego
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Miasto i gmina Informator mieszkańca

Informator mieszkańca

2015-04-03 14:36
Opublikował: Administrator

Informator

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/285/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białostockiego apteki zlokalizowane w Łapach pełnią dyżury naprzemiennie w systemie dobowym.

Apteki poza godzinami otwarcia zapewniają dostępność leków na telefon, tj. wywieszając informację o numerze telefonu i osobie zobowiązanej do wydania leku w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego. 


 

 

 

 

 

 

 

  

 
Przypominamy o selektywnym zbieraniu popiołu, piachu, żużla oraz odpadów zielonych.

W przypadku zadeklarowanego selektywnego sposobu gromadzenia odpadów komunalnych popiół, piach i żużel należy gromadzić w workach koloru szarego. Odpady te w miesiącach od kwietnia do października będą odbierane w terminach odbioru pozostałych segregowanych odpadów komunalnych.

Do worka w kolorze szarym wrzucamy:

 • popiół ze spalania węgla i drewna
 • żużel,
 • piach z zamiatania chodników i innych powierzchni utwardzonych na terenie własnej posesji.

Nie wrzucamy natomiast:

 • gruzu,
 • ziemi,
 • żwiru,
 • kamieni,
 • odpadów budowlanych.

Informujemy również, że nie ma obowiązku oddawania popiołu, piachu i żużla - można zagospodarować go we własnym zakresie, lecz w żadnym wypadku nie można go wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

Przypominamy także o konieczności selektywnego oddawania odpadów zielonych w workach koloru brązowego w terminach wskazanych w harmonogramie odbioru odpadów.

Do worka w kolorze brązowym wrzucamy:

 • skoszoną trawę,
 • liście,
 • trociny,
 • kwiaty, łodygi roślin,
 • rozdrobnione gałęzie,
 • siano.

 Nie wrzucamy natomiast:

 • resztek żywności, przeterminowanej żywności,
 • obierek z owoców i warzyw,
 • skorupek jajek,
 • fusów po kawie i herbacie,
 • kamieni, piasku,
 • popiołu węglowego,
 • chusteczek i ręczników papierowych, opakowań po jajkach,
 • odchodów zwierzęcych
 • zanieczyszczonych ziemią odpadów zielonych pochodzących z pielenia

Wszystkie frakcje odpadów selektywnych (w tym odpady zielone oraz popiół, piach i żużel) można oddać bezpłatnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującym się w Łapach przy ul. Mostowej 9, czynnym od wtorku do soboty w godz. 7.00- 15.00.

 -linki do harmonogramów:

http://www.lapy.pl/index.php?wiad=2595

 

http://www.lapy.pl/index.php?wiad=2598

W przypadku odnotowania nieprawidłowości w gromadzeniu odpadów komunalnych podjęte zostaną działania zmierzające do określenia wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 


Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Nr XIV/115/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 października 2015 r. pojemniki i worki na odpady należy na terenie nieruchomości ustawić w miejscu wyodrębnionym (tzw. altanach śmietnikowych), w pobliżu granicy nieruchomości, dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je co najwyżej na jeden dzień przed terminem ich odbioru, zgodnym z harmonogramem, przed posesję w sposób nieutrudniający przejścia lub przejazdu.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w 2017 r.

Mieszkańcy miasta i gminy Łapy mogą samodzielnie dostarczać odpady posegregowane na poszczególne frakcje, tj. szkło, papier, tworzywa sztuczne+metal+opakowania wielomateriałowe, popiół+piach+żużel, odpady zielone, meble i inne odpady wielkogabarytowe, opony od samochodów osobowych, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwie domowym (tj. przeterminowane leki, farby, zużyte baterie i akumulatory, świetlówki itp.)  oraz odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe pochodzące z drobnych robót remontowych wykonywanych osobiście przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który mieści się w Łapach przy ul. Mostowej 9, od wtorku do soboty w godzinach     7 - 15, w poniedziałki punkt jest nieczynny.

Odpady komunalne odbiera Zakład Usług Komunalnych tel. (085) 674-59-29.


 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:


Inne informacje:

NUMERY ALARMOWE

Pogotowie ratunkowe

(SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego),  ul. Cmentarna 28, 18-100 Łapy

999
Straż pożarna 998
Policja 997
   
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie wodno - kanalizacyjne 994
Pogotowie energetyczne 991
Numer alarmowy 112

TELEFONY INFORMACYJNE

Informacja o stanie dróg krajowych (85) 19793
Informacja o komunikacji kolejowej PKP (85) 19436
Informacja autobusowa krajowa PPKS (85) 19316
Informacja celna 811 01 28
Informacja o zagubionych i znalezionych zwierzętach 839 64 80

TELEFONY ZAUFANIA

Pomarańczowa Linia dla osób z problemami alkoholowymi 0 800 140 068
Niebieska Linia dla osób z problemami narkotykowymi 0 801 199 990
AIDS zielona linia (22) 621 33 67
Młodzieżowy Telefon Zaufania 988

 

   

 

Podziel się

Najnowsze wiadomości