Łapy

Dziś jest:
niedziela, 10.03
6°C
poniedziałek, 11.03
0°C
wtorek, 12.03
-1°C
Imieniny:
Cypriana i Marcelego
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Aktualności

Kampania sprawozdawcza OSP za 2018 rok

2019-02-25 12:46
Opublikował: Administrator
Rozpoczęła się kampania sprawozdawcza w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Łapy. Dotychczas odbyły się dwa zebrania w jednostkach OSP ujętych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym: w OSP Łapy oraz w OSP Uhowo.

Sprawozdania z działalności organizacyjnej w tym działalności operacyjnej ratowniczo-gaśniczej za 2018 rok złożyli Prezesi OSP Jurkian Zbigniew oraz Daniel Koszczuk, sprawozdania finansowe Skarbnicy jednostek druhowie Adam Franczak i Szymon Warpechowski.

W zebraniach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych burmistrz Krzysztof Gołaszewski oraz radna powiatowa Maryla Busłowska, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w tym: zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. brygadier Piotr Pietraszko, zastępca Komendanta Miejskiego mł. brygadier Dariusz Koc, Dowódca  Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej brygadier Robert Dzierżek oraz gościnnie pochodzący z Uhowa Komendant Powiatowy PSP w Hajnówce brygadier Piotr Koszczuk. Obecni byli także księża z parafii pw. Św. Piotra i Pawła w Łapach: proboszcz Waldemar Krzywiński i parafii w Uhowie proboszcz Krzysztof Herman, jak również przedsiębiorcy łapscy wspierający strażaków: Jan Klewinowski i Paweł Kosiński.

OSP ujęte w KSRG są jednostkami, które posiadają wszechstronnie wyszkolonych strażaków-ochotników, udzielających pomocy zarówno w typowych zdarzeniach  jak pożary,  ale też  uczestniczących w likwidacji zdarzeń drogowych takich jak wypadki, usuwanie zanieczyszczeń i skażeń dróg oraz środowiska czy prowadzących działania ratownicze wodne i lodowe.

Gmina Łapy na działalność OSP w Łapach w 2018 r wydała 73 491 zł, na OSP Uhowo  63 814 zł. Jednostki te pozyskały również dotacje celowe-środki zewnętrze na swą działalność, w tym na zakup sprzętu i wyposażenia oraz na remonty: OSP Łapy 8 980 zł , a OSP Uhowo 74 000 zł.

Strażaków ochotników wspierają również przedsiębiorcy uczestniczący w zebraniu jak  również Jerzy Dragowski właściciel firmy Belima oraz Bożena Mikołowska właścicielka firmy Biuro i meble.

Należy podkreślić że większość prac przygotowawczych i  remontowych  strażacy wykonali we własnym zakresie siłami strażaków-ochotników  i osób sympatyzujących, co pozwoliło znacząco zwiększyć zakres prac.

W 2018 roku na terenie gminy Łapy wystąpiło  151 zdarzeń w tym:  78 pożarów, 71 miejscowych zagrożeń, zanotowano też 2 fałszywe alarmy. Ochotnicy z OSP Łapy łącznie brali udział w 44 akacjach,  z OSP Uhowo w 36 akcjach, w większości wspólnie z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej, ale również  w znacznej części samodzielnie.

Jednostki OSP wspólnie z Zarządem Miejsko-Gminnym Związku OSP RP w Łapach prowadzą również akcje i działania prewencyjne jak coroczna organizacja etapu gminnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (OTWP) dla dzieci i młodzieży, szkolenia w zakresie resuscytacji w szkołach i współpraca z radami sołeckimi odnośnie zapobiegania pożarom i zatruciom tlenkiem węgla.

Członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych corocznie zajmują czołowe miejsca w eliminacjach OTWP w powiecie, jak również na etapie wojewódzkim. Dwukrotnie brali udział w eliminacjach centralnych.

Zaproszeni goście wysoko ocenili działania strażaków-ochotników, ich współpracę z samorządami, szkołami i lokalną społecznością, deklarowali dalszą swa pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych z przeznaczeniem na sprzęt,  wyposażenie oraz specjalistyczne szkolenia strażackie.

Zarządy obu jednostek OSP otrzymały jednogłośnie absolutorium od zebranych na Walnych Zebraniach OSP członków swych jednostek.

 

  • Kampania sprawozdawcza OSP za 2018 rok
  • Kampania sprawozdawcza OSP za 2018 rok
  • Kampania sprawozdawcza OSP za 2018 rok
  • Kampania sprawozdawcza OSP za 2018 rok
  • Kampania sprawozdawcza OSP za 2018 rok
  • Kampania sprawozdawcza OSP za 2018 rok
  • Kampania sprawozdawcza OSP za 2018 rok
Podziel się

Najnowsze wiadomości