Burmistrz Łap

SAMORZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY

VII KADENCJA - LATA 2014-2018


Jabłońska Urszula

Urszula JABŁOŃSKA

BURMISTRZ ŁAP 

Point

Telefon do sekretariatu: 85 715 27 49

Adres e-mail sekretariatu: sekretariat@lapy.podlasie.pl

Telefon: 504 096 782

Adres e-mail: urszula.jablonska@wp.pl

Godziny przyjęć interesantów: Burmistrz Łap przyjmuje mieszkańców w sprawie skarg i wniosków
w każdy wtorek, od 7:30 do 15:30.

Point

Nota biograficzna: 

Urszula Jabłońska od urodzenia mieszka na terenie gminy Łapy. Ukończyła Szkołę Podstawową nr 3 oraz Liceum Ogólnokształcące w Łapach. Studiowała w Białymstoku. Ukończyła studia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania w handlu zagranicznym na Politechnice Białostockiej oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie w Białymstoku.

Zajmowała się pozyskiwaniem dotacji unijnych, doradztwem dla przedsiębiorstw oraz opracowywaniem dokumentów strategicznych samorządów. Od 2007 do 2014 roku pełniła funkcję Sekretarza Miasta i Gminy Łapy. W latach 2010-2014 była radną Sejmiku Województwa Podlaskiego. Pracowała w Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu, Komisji Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju, Gospodarki, Infrastruktury i Promocji Sejmiku Województwa Podlaskiego, a także w Komisji ds. zabytków.

Aktywnie działa w wielu organizacjach, m. in. w: Stowarzyszeniu N.A.R.E.W., w którym jest członkiem Rady Programowej; Narwiańskim Parku Narodowym, gdzie zasiada w Radzie Naukowej. W 2010 r. nominowana do nagrody Ministra Rozwoju Regionalnego Eurolider 2010.

16 listopada 2014 roku w I turze wyborów została wybrana przez mieszkańców na Burmistrza Łap. Urząd objęła 27 listopada 2014 r.

Point

Oświadczenia majątkowe Burmistrz Urszuli Jabłońskiej:


Zarządzenia Burmistrza Łap