Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Łapach

NDPZW mini2Już po raz piąty 1 marca był dniem szczególnym dla społeczności Łap – tego dnia przed Tablicą upamiętniającą rocznicę procesu Kazimierza Kamieńskiego „Huzara” i jego współpracowników oraz w sali Św. Józefa, odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W uroczystościach udział wzięli m.in.: gospodarz miejsca ks. proboszcz Waldemar Krzywiński, Starosta Powiatu Białostockiego Antoni Pełkowski, radni Rady Powiatu Białostockiego, Burmistrz Łap Urszula Jabłońska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach Sławomir Maciejewski oraz Radni Rady Miejskiej, delegacje służb mundurowych, szkół, związków i stowarzyszeń, a także rodzina Kazimierza Kamieńskiego oraz żołnierze walczący z okupantem hitlerowskim i stalinowskim. Obecni byli również licznie zgromadzeni mieszkańcy Łap.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach, po której uczestnicy razem z pocztami sztandarowymi przeszli pod Tablicę przed salą św. Józefa. Na miejscu odśpiewano Hymn Narodowy, wysłuchano Apelu Pamięci odczytanego przez  Romana Falkowskiego, złożono kwiaty oraz zapalono znicze.

Po części oficjalnej uczestnicy zostali zaproszeni do sali św. Józefa, gdzie prowadzący uroczystość Andrzej Gąsowski powitał zebranych i wprowadził w tematykę uroczystości. Adam Karasiewicz odczytał list przysłany przez Posła na Sejm Rzeczypospolitej Dariusza Piontkowskiego, który nie mógł przybyć na uroczystość. O zasadności uczczenia pamięci Żołnierzy Niezłomnych, podkreślając ich ofiarę złożoną dla Ojczyzny, mówił Starosta Antoni Pełkowski.

Następnie głos zabrała Burmistrz Łap, Urszula Jabłońska, która podziękowała żołnierzom z Oddziału Huzara za niezłomność i wyraziła nadzieję na kolejne ciekawe obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ostatnim mówcą był bratanek Kazimierza Kamieńskiego, Wiesław, który w imieniu wszystkich zainteresowanych wyraził nadzieję, że wszyscy Niezłomni, zamordowani przez UB, znajdą swoje miejsce w imiennych grobach.  

Kolejnym punktem programu był występ utalentowanej muzycznie mieszkanki Łap – Agaty Chwaszczewskiej. Tym razem Agata wystąpiła w poważnym repertuarze – uczestnicy zgromadzeni w Sali św. Józefa z przyjemnością wysłuchali w jej interpretacji pieśni patriotycznych: „Miejcie nadzieję”, „Modlitwa o wschodzie słońca”, „A jeśli nie wrócę przed świtem”, „Śpiewka” i „Mury”.

Wprowadzeniem do głównej części programu tegorocznych obchodów była projekcja relacji filmowej z prac ekshumacyjnych w Białymstoku, której autorem jest Krzysztof Jodczyk, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku. Zebrani ujrzeli, jak wielki zakres prac był prowadzony od 2013 roku na terenie Aresztu Śledczego przy Kopernika. Przekonali się, że prace poszukiwawcze i ekshumacyjne muszą być prowadzone przez szeroki zespół specjalistów: archeologów, antropologów, genetyków sądowych i kryminalistyków.

Śledztwa w sprawie tych zbrodni prowadzą prokuratorzy z Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. W czasie obchodów mieliśmy przyjemność gościć jednego z nich – prokuratora Radosława Ignatiewa, zajmującego się śledztwem w sprawie zbrodni zleconych przez Urząd Bezpieczeństwa. Prok. Ignatiew naświetlił zebranym, jak wyglądały egzekucje wykonywane w budynku Aresztu Śledczego i gdzie odbywały się pochówki ofiar. Wytłumaczył, dlaczego do niektórych ciał nigdy nie będzie dostępu. Zaapelował do wszystkich, którzy stracili w latach powojennych swoich bliskich o oddanie materiału porównawczego.

W sali św. Józefa była prezentowana wystawa przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Białymstoku pod tytułem „Poszukiwania i ekshumacja ofiar systemów totalitarnych. Areszt Śledczy w Białymstoku, lipiec, październik 2013”. Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Łapach  zostały przygotowane dzięki wsparciu merytorycznemu Białostockiego Oddziału IPN, który zechciał objąć uroczystość patronatem honorowym.

W czasie obchodów przeprowadzona została ogólnokrajowa kwesta organizowana przez Fundację Niezłomni na ekshumację i identyfikację Żołnierzy Wyklętych. Za zbiórkę w naszym mieście byli odpowiedzialni wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas przy SP 2 w Łapach.

Po zakończeniu uroczystości zostały złożone kwiaty i zapalono znicze również pod obeliskiem poświęconym Lucjanowi Niemyjskiemu „Krakusowi”.

(SP 2)

 

NDPZW mini