Jednostki podległe

                                                                                                                                                   

Przedszkola i żłobki

Żłobek w Łapach
ul. Polna 27a
18-100 Łapy 

tel: 857152744

Przedszkole nr 1 w Łapach
ul. Polna 27
18-100 Łapy 

tel: 857152744
e-mail: przedszkole1lapy@op.pl
www.przedszkole1lapy.superszkolna.pl

Przedszkole nr 2 w Łapach
ul. Cmentarna 23
18-100 Łapy 

tel: 857152639
e-mail:  przedszkolaki2lapy@wp.pl 
www.przedszkole2.blizej.info

Szkoły

Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach
ul. Polna 9
18-100 Łapy

tel: 857152419
fax: 857152419
e-mail: sp1.sekretariat@wp.pl
www.sp1.lapy.podlasie.pl

Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach 
ul. Piękna 17
18-100 Łapy

tel: 857152917
fax: 857152917
e-mail: sp2lapy@op.pl
www.sp2.lapy.podlasie.pl

Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej
Łupianka Stara
18-100 Łapy

tel: 856502294
fax: 856502294
e-mail: splupiankastara@wp.pl
www.splupianka.pl

Szkoła Podstawowa w Uhowie
Uhowo
ul. Cmentarna 2
18-100 Łapy

tel: 857152538
fax: 857152538
e-mail: spuhowo@wp.pl
www.spuhowo.neostrada.pl

Zespół Szkół w Łapach
ul. Letnia 1
18-100 Łapy

tel: 857152331
fax: 857153142
e-mail: sp3lapy@op.pl
www.zs.lapy.pl

Zespół Szkół w Płonce Kościelnej
Płonka Kościelna
18-100 Łapy

tel/fax: 857151624
e-mail: plonka1@wp.pl
www.zsplonka.pl

Gimnazjum nr 1 w Łapach
ul. Matejki 19
18-100 Łapy

tel: 857152942
fax: 857152930 
e-mail: gimnazjum1lapy@wp.pl
www.gimlapy.net.pl

Pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Łapy

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24
18-100 Łapy

tel: 85 715 22 51, wew.401, 402
fax: 857152380
e-mail: bosslapy@o2.pl

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy
ul. Nowy Rynek 15
18-100 Łapy

tel. 857152349, 857152388
e-mail: bibllapy@wp.pl
www.bibliotekalapy.pl

Dom Kultury w Łapach 
ul. Nowy Rynek 15
18-100 Łapy

tel: 857152300
fax: 857152071
e-mail: kultura@dklapy.pl
www.dklapy.pl    

Ośrodek Kultury Fizycznej
ul. Leśnikowska 18 A
18-100 Łapy

tel: 857152475
e-mail: okf1@wp.pl
www.okf.lapy.pl

Ośrodek Przedsiębiorczości w Łapach
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22a
18-100 Łapy

tel: 8141921 
fax: 857152256
e-mail: osrodek@lapybiznes.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Leśnikowska 54
18-100 Łapy

tel: 857152718
e-mail: mgopslapy@pro.onet.pl
www.mopslapy.pl

Przesiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp z o. o.
18-100 Łapy
ul. Polna 19A

tel/fax 857152838
tel. całodobowy 857154877
e-mail: peclapy@wp.pl
www.peclapy.pl

Zakład Usług Komunalnych
ul. Mostowa 9
18-100 Łapy

tel: 856745929
www.zuklapy.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach sp z o. o.
ul. Płonkowska
18-100 Łapy

tel/fax: 857152851
tel. całodobowy: 857152852
www.zwiklapy.pl
email: zwiklapy@poczta.onet.pl, zwiklapy@neostrada.pl