Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Łupiance Nowej

OGŁOSZENIE

Burmistrz Łap zwołuje zebranie wiejskie we wsi Łupianka Nowa w dniu 15.02.2015 r. o godz. 15:00, w lokalu Łupianka Nowa 7 (dom obecnego sołtysa).

Celem zebrania będą wybory Sołtysa oraz Przewodniczących i Członków Rad Sołeckich we wsi Łupianka Nowa.

W przypadku braku liczby uprawnionych mieszkańców do wyboru sołtysa  w pierwszym terminie, przeprowadzone zostanie drugie zebranie po upływie 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia pierwszego zebrania.

Zebranie wyborcze wyznaczone w drugim terminie będzie prawomocne bez względu na liczbę osób w nim uczestniczących.

Burmistrz Łap