Apel Wojewody Podlaskiego - afrykański pomór świń

wojewodaWojewoda Podlaski, w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa podlaskiego, zwraca się z prośbą o przestrzeganie zasad określonych w przepisach Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń (zmienionym ostatnio rozporządzeniem z 15 grudnia 2014 r.).

Apeluje także do mieszkańców oraz osób przebywających na terenie województwa o zachowanie najwyższej staranności w przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się wirusa afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski i UE, szczeólnie zaś o stosowanie się do zaleceń zamieszczonych w materiałach przekazywanych przez Inspekcję Weterynaryjną oraz szybkie reagowanie w przypadku wystąpienia niepokojących objawów wskazujących na chorobę zakaźną u zwierząt. 

Pełna treść rozporządzenia z dnia 31 marca 2014 r. oraz inne komunikaty dostępne są na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego [LINK].