Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Płonce Strumiance

OGŁOSZENIE

Burmistrz Łap zwołuje zebranie wiejskie we wsi Płonka Strumianka w dniu 24.02.2015 r. o godz. 1830 w lokalu Płonka Strumianka 21 (dom obecnego sołtysa).

Celem zebrania będą wybory Sołtysa oraz Przewodniczących i Członków Rad Sołeckich. we wsi Płonka Strumianka.

W przypadku braku liczby uprawnionych mieszkańców do wyboru sołtysa w pierwszym terminie, przeprowadzone zostanie drugie zebranie po upływie 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia pierwszego zebrania.

Zebranie wyborcze wyznaczone w drugim terminie będzie prawomocne bez względu na liczbę osób w nim uczestniczących.

Burmistrz Łap