Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Gąsówce Skwarki

OGŁOSZENIE

Burmistrz Łap zwołuje zebranie wiejskie we wsi Gąsówka Skwarki w dniu 26.02.2015 r. o godz. 1830 w budynku świetlicy wiejskiej.

Celem zebrania będą wybory Sołtysa oraz Przewodniczących i Członków Rad Sołeckich. we wsi Gąsówka Skwarki.

W przypadku braku liczby uprawnionych mieszkańców do wyboru sołtysa w pierwszym terminie, przeprowadzone zostanie drugie zebranie po upływie 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia pierwszego zebrania.

Zebranie wyborcze wyznaczone w drugim terminie będzie prawomocne bez względu na liczbę osób w nim uczestniczących.

Burmistrz Łap