Ważne zmiany w sposobie składania wniosków o wydanie dowodu osobistego

W związku z planowanym wejściem nowej ustawy o dowodach osobistych od dnia 01-03-2015 roku nastąpią ważne zmiany w sposobie składania wniosków o wydanie dowodu osobistego, zmienią się następujące wymogi formalne:

Rodzaj fotografii wg. Rozporządzenia MSW

„Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.”

Wzór dowodu osobistego