Informacja PUW - odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki

Podlaski Urząd Wojewódzki informuje, iż Rada Ministrów w dniu 17 lutego 2015 roku zmieniła rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie zastosowania w ramach pomocy de minimis dodatkowego wsparcia finansowego rolnikom w gospodarstwach, których wystąpiły szkody wyrządzone przez dziki w uprawach rolnych w 2014 roku położonych na obszarach ochronnych lub obszarach objętych ograniczeniami (Dz. U. z 2015 r., poz. 230).

Pomoc finansowa stanowi równowartość szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez dziki, oszacowanych przez Zespół do oceny rozmiaru szkód wyrządzonych przez dziki w uprawach rolniczych na obszarze województwa podlaskiego powołany przez Dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, jednak nie więcej niż równowartość w złotych kwoty 15 000 euro ustalonej zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Poszkodowani producenci mogą składać do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski w terminie do końca marca 2015 roku. 

W załączeniu:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa