Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Gąsówce-Oleksin

OGŁOSZENIE

Burmistrz Łap zwołuje zebranie wiejskie we wsi Gąsówka-Oleksin, w dniu 03.03.2015 r. o godz. 19:00, w budynku świetlicy wiejskiej.

Celem zebrania będą wybory Sołtysa oraz Przewodniczących i Członków Rad Sołeckich we wsi Gąsówka-Oleksin.

W przypadku braku liczby uprawnionych mieszkańców do wyboru sołtysa w pierwszym terminie, przeprowadzone zostanie drugie zebranie po upływie 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia pierwszego zebrania.

Zebranie wyborcze wyznaczone w drugim terminie będzie prawomocne bez względu na liczbę osób w nim uczestniczących.

Burmistrz Łap