Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
na wspieranie realizacji zadań gminy Łapy z zakresu organizacji opieki sprawowanej
w formie klubu dziecięcego na podstawie ustawy z dnia 04.02.2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (dz. u. z 2013 r., poz. 1457)
planowanych do realizacji w okresie od 01 marca do 30 czerwca 2015 r.

Zgodnie z rozdziałem VIII pkt. 8 Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Łapy z zakresu organizacji opieki sprawowanej w formie klubu dziecięcego na podstawie ustawy z dnia 04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (dz. u. z 2013 r., poz. 1457) planowanych do realizacji w okresie od 01 marca do 30 czerwca 2015 r., stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 28/15 Burmistrza Łap z dnia 04 lutego 2015 r. podaje się do publicznej wiadomości rozstrzygnięcie konkursu:

Konkurs maluch

W załączeniu:

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Łapy z zakresu organizacji opieki sprawowanej w formie klubu dziecięcego