Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki gruntami

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Anna Jakubczak, zam. Czyżew.

Uzasadnienie wyboru

Pani Anna Jakubczak spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wyżej wymienione stanowisko co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

Pani Anna Jakubczak ukończyła Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie na kierunku Geodezja i Kartografia, uzyskując tytuł inżyniera. Tytuł magistra uzyskała na Politechnice Warszawskiej również na kierunku Geodezja i Kartografia. W roku 2014 ukończyła Podyplomowe Studia z zakresu Wyceny Gospodarki Nieruchomościami na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Kandydatka wykazała się najlepszą wiedzą specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii, administracji samorządowej, przepisów prawa materialnego. Dodatkowym atutem Pani Anny Jakubczak jest doświadczenie zawodowe: ponad 5-letni okres zatrudnienia w jednostkach organów administracji publicznej w wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

Pani Anna Jakubczak posiada przygotowanie do pracy na stanowisku podinspektora  ds. gospodarki gruntami w Urzędzie Miejskim w Łapach.