Ogłoszenie w sprawie dofinansowania kosztów związanych z usuwaniem azbestu w 2015 roku

Podaje się do publicznej wiadomości, że trwa nabór wniosków o dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest w Gminie Łapy w 2015 roku. Dofinansowanie może wynieść do 100% kosztów usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.  

Do 10 marca 2015 r. osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Łapy i planujące usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2015 r. mogą składać wnioski o dofinansowanie w Urzędzie Miejskim w Łapach. Wnioski dostępne są na stronie internetowej www.lapy.podlasie.pl oraz w Urzędzie Miejskim w pok. nr 9. Wszelkie informacje na temat zasad dofinansowania udzielane są w pok. nr 9, telefon 085 715 22 51 wew. 509.

Załącznik do pobrania: