Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Daniłowie Małym

OGŁOSZENIE

Burmistrz Łap zwołuje zebranie wiejskie we wsi Daniłowo Małe, w dniu 11.03.2015 r. o godz. 18:00, w budynku Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym.

Celem zebrania będą wybory Sołtysa oraz Przewodniczących i Członków Rad Sołeckich we wsi Daniłowo Małe.

W przypadku braku liczby uprawnionych mieszkańców do wyboru sołtysa w pierwszym terminie, przeprowadzone zostanie drugie zebranie po upływie 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia pierwszego zebrania.

Zebranie wyborcze wyznaczone w drugim terminie będzie prawomocne bez względu na liczbę osób w nim uczestniczących.

Burmistrz Łap