Zimowe utrzymanie dróg 2014-2015

Podmiotami odpowiedzialnymi za utrzymanie dróg i ulic, w tym za ich odśnieżanie, są zarządcy dróg.

Na terenie Miasta i Gminy Łapy występują trzy rodzaje dróg:

 • drogi wojewódzkie, których zarządcą jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, (tel. 85 676 71 30, adres: ul. Elewatorska 6, 15-626 Białystok)
 • drogi powiatowe, których zarządcą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku (tel. 607 446 273, 85 740 22 17, adres: Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok)
 • drogi gminne, to te znajdujące się w zarządzie Miasta i Gminy Łapy (tel. 85 715 22 51)

Poniższa mapa ilustruje, któremu z zarządców podlegają konkretne drogi i ulice na terenie Miasta i Gminy Łapy.

 

 

 

Drogi wojewódzkie:

 • Droga nr 682 w granicach administracyjnych miasta (ul. Sikorskiego) utrzymywana jest w drugiej kategorii, co oznacza że jezdnia jest odśnieżana i posypywana na całej długości i szerokości.
 • Droga Łapy- Roszki-Wodźki – trzecia kategoria, to jest:
  - Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.
  - Jezdnia posypana na: skrzyżowaniach z drogami, skrzyżowaniach z koleją, odcinkach o pochyleniu > 4%, przystankach autobusowych.
 • Droga Łapy – Brańsk – czwarta kategoria:
  - Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.
  - Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

Drogi powiatowe (wszystkie):

- utrzymywane są w piątym standardzie utrzymania, co oznacza że jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu mieszanką piaskowo-solną.

Gmina w pierwszej kolejności zimowym utrzymaniem objęła następujące drogi:

Drogi gminne I kolejności utrzymywania zimowego - na terenie miasta Łapy:

11 Listopada, 3 Maja (do skrz. z ul. Graniczną), Armii Krajowej, Bagińskiego, Bociańska, Bohaterów Westerplatte, Barwikowska, Boczna, Chełmońskiego, Cmentarna, Długa, Dolna, Gliniana, Gęsia, Główna, Goździkowska, Grzybowa (powiatowa w użytkowaniu gminy), Harcerska, Handlowa, Konopnickiej, Kopernika, Korczaka, Leśnikowska, Łąkowa, Matejki, Nilskiego Łapińskiego, Nowy Rynek, Osiedlowa, Pankiewicza, Piaskowa, Piękna, Piwna, Plac Niepodległości, Polna, Północna, Południowa, Przechodnia, Spółdzielcza, Szpitalna, Śliska, Średnia, Wita Stwosza, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Żytnia, Targowica i dojazd do stadionu. Leśna, Lenartowicza, Asnyka, Sosnowa, Letnia, Witosa, Kolejowa, odcinek ulicy Warszawskiej, droga do kolonii Bucz.

Drogi gminne I kolejności utrzymywania zimowego - na terenie gminy Łapy:

-droga przez Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowinę, Łapy-Pluśniaki, Łapy-Korczaki i Gąsówkę-Oleksin do Gąsówki Starej

-droga z Gąsówki-Oleksin do Łap-Kołpak

-droga Daniłowo Duże- Gąsówka Stara,

-droga w Daniłowie Małym,

-drogi we wsi Łapy-Dębowina,

-drogi w Gąsówce Starej,

-droga Płonka Kościelna do Gąsówki-Osse,

-drogi w Gąsówce-Skwarkach,

-droga Płonka-Matyski do Gąsówki-Somachy.

-droga Płonka-Matyski do kolonistów

-drogi we wsi Uhowo

-droga Łapy-Łynki do Gąsówki Starej Kolonia.

-droga Łapy-Kołpaki do Gąsówki Starej Kolonia,

-drogi we wsi Gąsówka Stara Kolonia,

-drogi we wsi Gąsówka-Osse,

-drogi we wsi Płonka Kościelna,

Drogi gminne II kolejności utrzymywania zimowego na terenie miasta Łapy:

Czerwonego Krzyża, Dunikowskiego, Elizy Orzeszkowej, Grabowa, Grzybowa, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, Kłosowa, Kolejowa, Kraszewskiego, Krańcowa, Letnia, Mała, Nowa, Nadnarwiańska, Nikifora, Nowowiejska (powiatowa w użytkowaniu gminy), Ogrodowa, Okopowa, Parkowa, Piłsudskiego, Prusa, Puchalskiego, Rzemieślnicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Sławińskiego, Sosnowa, Świerkowa, Siedleckiego, Strażacka, Szkolna, Warszawska, Wąska, Wodociągowa, Zachodnia, Żabia, Żurawia, Bociania, Bukowa, Cicha, Cybisa, Cygańskiego, Czeladnicza, Dębowa, Fałata, Gierymskiego, Głucha, Grottgera, Kossaka, Krucza, Krzywa, Łanowa, Maczka, Makowskiego, Malczewskiego, Michałowskiego, Mokra, Odległa, Parafialna, Różana, Słoneczna, Tęczowa, Topolowa, Tuwima, Wodzickiego, Wronia, Wyczółkowskiego, Żniwna, drogi na osiedlu „cukrowniczym”

Pozostałe drogi i odcinki dróg odśnieżane są według potrzeb.

Za odśnieżanie chodników odpowiadają właściciele lub zarządcy posesji przyległych do chodników. Nie jest to zadanie zarządcy drogi. Zgodnie z przepisami za uchylanie się od odśnieżenia chodnika przy swojej posesji jej właściciel lub zarządca może być ukarany mandatem w wysokości do 500 zł. Prosimy zatem o niezwłoczne uprzątanie śniegu i lodu z chodników oraz o zwalczanie śliskości.

Informacje o utrudnieniach w ruchu są przyjmowane w Urzędzie Miejskim w pok. 106 (osobą koordynującą akcję zimową na drogach gminnych jest inspektor ds. utrzymania dróg w Referacie Inwestycji) od godz. 7.30 do 15.30. na nr kontaktowy : 85 715 2251 wew. 106. Szczególnie zależy nam o informowanie, gdy odśnieżenie drogi jest niezbędne, np. dla ratowania zdrowia lub życia.