Dyżury aptek w Łapach w marcu

Informacja o dyżurach dobowych aptek w Łapach w marcu 2015 r.:

apteki marzec

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/285/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białostockiego apteki zlokalizowane w Łapach pełnią dyżury naprzemiennie w systemie dobowym.

Apteki poza godzinami otwarcia zapewniają dostępność leków na telefon, tj. wywieszając informację o numerze telefonu i osobie zobowiązanej do wydania leku w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego.