Wizyta ukraińskich samorządowców w Łapach

Przedstawiciele delegacji polskich i ukraińskich samorządów z obwodu wołyńskiego mieli możliwość obejrzenia gotowych terenów inwestycyjnych gminy Łapy. Podczas spotkania w Inkubatorze Przedsiębiorczości poznali proces tworzenia i funkcjonowania Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa w Łapach. Uzyskali także odpowiedzi na temat zasad działania łapskiego Inkubatora. Mówiono m.in. o wsparciu, jakie jest oferowane przedsiębiorcom.

Spotkanie z władzami Łap było jednym z punktów programu wizyty studyjnej, która odbyła się w naszym województwie w dniach 18-20 lutego w ramach realizacji projektu unijnego „Transgraniczny system pozyskiwania inwestorów Polska – Ukraina”. Celem wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie działań podejmowanych przez samorządy dla podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej miast i gmin.

SAM 4845

SAM 4847

SAM 4850

SAM 4851