Zaproszenie na spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Łap Urszula Jabłońska serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia br. (czwartek) o godz. 16.00 w sali Inkubatora Przedsiębiorczości w Łapach.

Podczas spotkania zostaną omówione następujące tematy:

- podsumowanie sprawozdań z realizacji zadań publicznych dofinansowanych przez Gminę Łapy w 2014 r.;
- otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy Łapy w zakresie kultury, oświaty, sportu i zdrowia w 2015 roku;
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych;
- projekt uchwały w sprawie określenia zasad oraz trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość okresowych stypendiów sportowych Gminy Łapy;
- sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Miasta i Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r.;
- sprawy różne związane z działalnością organizacji pozarządowych z Gminy Łapy.

Zapraszamy.

 

NGO kopia