Uhowo nadal z przejazdem

Mieszkańcy Uhowa mogą odetchnąć z ulgą. PKP Polskie Linie Kolejowe SA poinformowało Urząd Miejski w Łapach, że wraz z modernizacją linii kolejowej Warszawa-Białystok nie zostanie zlikwidowany przejazd kolejowy w tej miejscowości.

Zgodnie z planami spółki przejazd zostanie przebudowany i dostosowany do tzw. kategorii B. Oznacza to, że docelowo będzie wyposażony w sygnalizację świetlną oraz w półrogatki.

Zapowiedź rezygnacji z przejazdu pojawiała się we wcześniejszych informacjach PKP PLK SA. Likwidacja byłaby bardzo niekorzystna dla mieszkańców Uhowa, gdyż wieś zostałaby w praktyce podzielona na dwie części, wielokrotnie wydłużając osobom mieszkającym w jej zachodnim rejonie m.in. dotarcie do kościoła, domu kultury czy też ośrodka zdrowia.

Obecnie kolej prowadzi procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy modernizacji trasy na odcinku Białystok-Czyżew.

 

Podlaskie Łapy Uhowo Stacja 20110903 03

Zdjęcie: Krzysztof Kundzicz (Praca własna) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons