Nowy dyrektor w szpitalu powiatowym w Łapach

Sytuacja szpitala powiatowego w Łapach była głównym tematem posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego, która odbyła się w środę (15 kwietnia 2015 r.) w Łapach. Tego dnia pełnienie obowiązków dyrektora szpitala przejął Pan Tadeusz Gniazdowski, który został powołany przez Zarząd Powiatu 30 marca 2015 r.

Rada Miejska w Łapach i Burmistrz już od grudnia 2014 r. apelują do Starosty, Zarządu oraz Rady Powiatu o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom tej części powiatu dostępu do opieki medycznej w powiatowym szpitalu w Łapach. Placówka ta jest bardzo ceniona przez mieszkańców, którzy mogą skorzystać m.in. z oddziału chirurgicznego, położniczo-ginekologicznego, internistycznego, czy pediatrycznego. Wiele osób nawet z Białegostoku jest hospitalizowanych w szpitalu powiatowym w Łapach, bo białostockie placówki są przepełnione obsługując blisko 300 tys. miasto oraz gminy ościenne.

Podczas posiedzenia Komisji obecni byli radni Rady Miejskiej w Łapach (S. Maciejewski – Przewodniczący, P. Pułkośnik – Wiceprzewodniczący, L. Gulewicz, P. Jaroszewski,  M. Michno, A. Perkowski, S. Żochowski i H. Kamińska) oraz Burmistrz Łap Urszula Jabłońska. Burmistrz w swoim wystąpieniu, dziękując za zaproszenie, podkreśliła, że obecność przedstawicieli naszej gminy, to kolejny sygnał, że temat powiatowego szpitala jest dla nas ważny. Przekazane zatem zostały oczekiwania mieszkańców Łap, którzy także współtworzą powiat białostocki. Burmistrz wskazała, że liczymy na skuteczne i dobre działania nowego Zarządu i nowego Starosty Powiatu. Mówiła, że padające podczas posiedzenia Komisji stwierdzenia, że nie warto patrzeć w przeszłość, ale działać nie do końca są prawdziwe. Warto i nawet jest to obowiązkiem, wyciągać wnioski z działań poprzednich Zarządów. Ostatnie 10 lat – to jednak przede wszystkim lata zaniechań. Należy podkreślić, że jakość usług medycznych w powiatowym szpitalu jest wysoka. Stan techniczny sal na oddziałach w porównaniu z wieloma szpitalami o lepszej kondycji finansowej jest wyższy. Potencjał w placówce jest, załoga wykazuje zaangażowanie, wiele pomysłów na rozwijanie działalności i chęć współpracy, ale potrzeba dobrego zarządzającego i dobrej woli organu założycielskiego – czyli Zarządu Powiatu.

Zarówno Burmistrz, jak i Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach podziękowali za deklarację współpracy – także dyrektora, ale wskazali, że mieszkańcy oczekują współpracy systematycznej i konsekwentnej. Stąd też obecność licznych radnych i Burmistrz na Komisji Zdrowia. Przekazujemy obawy, zadajemy pytania, które zadają nam mieszkańcy. Gmina Łapy – czyli mieszkańcy także powiatu białostockiego – od lat dawali wsparcie finansowe na działalność powiatowego szpitala – czyli wsparli zadanie powiatowe. Dalej to deklarujemy, ale także mamy prawo liczyć na dostępność opieki zdrowotnej w największym mieście powiatu białostockiego. Deklarujemy współpracę, ale pod warunkiem poznania planów, zamierzeń i możliwości wyrażenia zdania. Zaskoczenie i postawienie przed faktem dokonanym powoduje narastaniem obaw.

Ważną informacją i zapewnieniem Dyrektora T. Gniazdowskiego było stwierdzenie: nie ma mowy o likwidacji szpitala. Burmistrz Urszula Jabłońska wskazała, że nie bez znaczenia jest, że powiatowy szpital jest zakładem pracy. A zadaniem własnym powiatu jest przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy. Warto szukać rozwiązania w sprawie zapewnienia opieki zdrowotnej w powiecie, bo to jest cenniejsze, niż konieczność działania w sprawie aktywizacji bezrobotnych w wypadku zwolnień w powiatowym szpitalu.

Burmistrz Łap Urszula Jabłońska zaapelowała o kolejne spotkanie i wraz z Przewodniczącym zaprosiła przede wszystkim Starostę A. Pełkowskiego i dyrektora T. Gniazdowskiego oraz pozostałe obecne na spotkaniu osoby na najbliższe posiedzenie Rady Miejskiej w Łapach w dniu 24 kwietnia 2015 r.

Po zakończeniu posiedzenia Komisji Starosta A. Pełkowski wraz z nowym dyrektorem spotkali się z załogą powiatowego szpitala w Łapach. Pracownicy oczekiwali tego spotkania i zadawali dużo pytań. Starosta poinformował pracowników, że dyrektor  Gniazdowski w ciągu miesiąca ma przygotować program naprawczy dla szpitala. Natomiast nowy dyrektor zapewnił, że zrobi wszystko, aby uratować szpital.

 

WP 20150415 008

WP 20150415 010

WP 20150415 003

WP 20150415 007