Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

 MG 6343Realizację Rocznego Programu współpracy Miasta i Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi w 2014 r. podsumowano podczas czwartkowego (16 kwietnia) spotkania Burmistrz Łap Urszuli Jabłońskiej z przedstawicielami stowarzyszeń, fundacji i uczniowskich klubów sportowych.

Łapskie organizacje pozarządowe przeprowadziły wspólnie z gminą Łapy w minionym roku wiele cennych inicjatyw i przedsięwzięć. I tak na przykład Łapskiemu Towarzystwu Regionalnemu udało się wydać książkę ze wspomnieniami Pana Henryka Perkowskiego z czasów II wojny światowej, „Fundacja Aktywizacja” rozbudowała Wirtualne Muzeum im. Władysława Piotrowskiego o archiwalne zdjęcia Liceum Ogólnokształcącego w Łapach, a działający na terenie naszej gminy „Klub Urwisa” prowadzony przez Stowarzyszenie KUL-TURYSTA zapewnił opiekę 20 dzieciom w wieku do lat 3.

W Łapach od lat znakomicie działają uczniowskie kluby sportowe m.in. UKS „Narew”, UKS „Jedynka”, UKS „ŁAPA”, których zawodnicy osiągają wysokie wyniki sportowe, a dzieci i młodzież ciekawie i zdrowo spędzają wolny czas,. Emocji kibicom piłki nożnej dostarczają drużyny Pogoni Łapy i Stowarzyszenia „Petrus”, a dzięki sportowym kontaktom siatkarek UKS „Akademia Siatkówki” Gmina Łapy w zeszłym roku nawiązała współpracę z miastem Wołkowysk na Białorusi. Mieszańcy naszej gminy mieli możliwość uczestniczyć w wielu ciekawych imprezach sportowych np.: „Narwiańskim Triathlonie Bagiennym”, „Biegu Ulicznym od Karolka do Karola” czy zajęciach wakacyjnych „Spod trzepaka do Spartaka” organizowanych przez stowarzyszenia m.in. przez Stowarzyszenie „Szkoła Bez Barier” i Fabrykę Rozwoju Lokalnego.

Dzięki zaangażowaniu organizacji pozarządowych mieszkańcy gminy Łapy mogli też skorzystać z zajęć w „zielonych siłowniach” organizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osse czy Stowarzyszenie „Razem dla Uhowa”, albo „spotkać się ze sztuką” w ramach wakacyjnej oferty Łapskiej Dwójki. Natomiast Stowarzyszenie „Nasza Płonka” z Płonki Kościelnej zakupiło sprzęt do tenisa stołowego i ziemnego. Jak podkreślała Burmistrz Urszula Jabłońska wszystkich tych i innych niezwykle interesujących działań z pewnością nie udałoby się przeprowadzić bez zaangażowania organizacji pozarządowych. I za tę partnerską współpracę Burmistrz serdecznie dziękowała.

Podczas spotkania wiele emocji wzbudził zaprezentowany projekt uchwały w sprawie określenia zasad oraz trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych Gminy Łapy. Dyskusja na ten temat została przeniesiona na najbliższe spotkanie Rady Sportu, które odbędzie się w poniedziałek.

Poza tym w trakcie spotkania poruszono tematy związane ze sprawozdawczością, zapowiedziano ogłoszenie w najbliższych dniach kolejnego otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Łapy w zakresie kultury, oświaty, sportu i zdrowia oraz omówiono mechanizm inicjatywy lokalnej.

W załączeniu:

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014”.

 

 MG 6347

 MG 6343

 MG 6350

 MG 6351

 MG 6354

 MG 6357