Zgłoszenia do Gminnej Rady Seniorów - zaproszenie

rada seniorów kopia22 kwietnia 2015 r. wejdzie w życie podjęta przez Radę Miejską w Łapach uchwała w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów. Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 7 kwietnia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach w imieniu Rady zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie kandydatów na radnych do Gminnej Rady Seniorów w Łapach. Wnioski w formie pisemnej należy składać od 22 kwietnia 2015 r., w Biurze Rady Miejskiej w Łapach (Urząd Miejski w Łapach, ul. Gen. W. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, pok. 106). Każda organizacja lub podmiot działający na rzecz osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy Łapy może zgłosić nie więcej niż trzech kandydatów na radnych seniorów. Skład osobowy - co najmniej 9 osób, nie więcej niż 21 - zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w Łapach podczas sesji zaplanowanej na 29 maja 2015 r. W związku z tym wyznacza się termin składania wniosków do dnia 19 maja 2015 r.

Uprawnionymi do składania wniosków są organizacje środowisk senioralnych, których definicja znajduje się w uchwale.

Zgłaszając kandydatury można posłużyć się załączonym formularzem.

W załączeniu:

Formularz zgłoszenia kandydata do Gminnej Rady Seniorów w Łapach