Powiat pomoże szpitalowi w Łapach

20 radnych uczestniczyło sesji nadzwyczajnej rady powiatu białostockiego. Poparli, przy jednym głosie wstrzymującym się, dotację w wysokości 813 tysięcy złotych dotacji dla SP ZOZ w Łapach na zapewnienie wkładu w realizacji projektu pn. Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej na terenie Stwoarzyszenia Gmin Górnej Narwi. Remont obejmie główny budynek szpitala z zapleczem oraz poradnię specjalistyczną z częścią administracyjną. Wartość projektu ma wynieść 2 mln 225 tysięcy złotych. Pod koniec lipca Rada Miejska w Łapach zadeklarowała dofinansowanie w kwocie 300 tysięcy złotych. 92 tysiące wyłoży na ten cel SP ZOZ w Łapach. Ponad 1 milion złotych, to dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W styczniu tego roku łapski zdecydował się na powrót do członkowsta w tym stowarzyszeniu. Radni mogą być z tej decyzji zadowoleni. Warto dodać, że w projekcie realizowanym przez Związek Gmin Górnej Narwi jest zaplanowana także termomodernizacja 10 budynków szkolnych znajdujących się w gminie Łapy. Koszt ich remontu ma wynieść 8 mln. złotych. Remont szpitala i przychodni ma trwać trzy lata.

 

1