Komunikat- Pogorszenie jakości wody

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach informuje, że zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wodę z wodociągu północnej części miasta Łapy (od ul. Sikorskiego w kierunku północnym) przeznaczoną do spożycia i przygotowywania żywności można używać tylko po przegotowaniu. Jest to związane z nieznacznym pogorszeniem jakości wody i stwierdzeniem w niej bakterii grupy coli. Pobrano próbki ze wszystkich studni i ujęć. Jednocześnie informujemy, że Zakład niezwłocznie podjął działania mające na celu usunięcie zanieczyszczeń poprzez dezynfekcję i płukanie sieci celem przywrócenia pełnej jakości wody. Nowe wyniki badań będą znane w najbliższy wtorek. Mieszkańców miasta i gminy Łapy natychmiast o tym poinformujemy.