XIII sesja nadzwyczajna w Łapach

Po raz drugi radni z gminy Łapy przerwali wakacje. W marcu tego roku został złożony wniosek o dofinansowanie remontu budynku przy ulicy Nowej na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy. W sierpniu do Łap dotarło pismo z informacją, że z budżetu państwa została przyznana kwota jednego miliona złotych. Do planowanego remontu gmina dołoży trzysta tysięcy złotych. Potrzeby są duże, argumentowała Małgorzata Wasilewska- dyrektor łapskiego MOPS. Coraz większa grupa niepełnosprawnych wymaga opieki, a ich rodziny pomocy. Trzeba wreszcie dotrzeć do osób mieszkających na wsi. Tam też mieszkają ludzie chorzy, niepełnosprawni lub z zaburzeniami psychicznymi. Do 2014 roku budynek ŚDS musi być dostosowany do nowych wymogów. Dlatego w remontowanym obiekcie ma być zainstalowana specjalna winda. Zastępca burmistrza Łap- Zdzisław Jabłoński przekonywał radnych, że warto skorzystać z milionowej pomocy. Argumenty nie przekonały sześciu radnych PiS, którzy wstrzymali się od głosu. Projekt uchwały zyskał poparcie dziesięciu radnych rządzącej koalicji Nasze Podlasie– PO i dwóch radnych opozycji.
 

W kwestii przyznania z budżetu gminy Łapy na rok 2011 dotacji celowej Samorządowi Województwa Podlaskiego radni byli już zgodni. Za pięćdziesiąt tysięcy złotych zostanie opracowany projekt dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej z Łap do Płonki Kościelnej. Na tę inwestycję czekają mieszkańcy nie tylko Łap, ale też Płonki: Kościelnej, Strumianki, Matyski i Kozły. Ta droga znana jest z długiej listy wypadków i kolizji. Jest duża szansa, tłumaczył radnym Zdzisław Jabłoński- zastępca burmistrza, aby już w następnym roku można było rozpocząć budowę długo oczekiwanej ścieżki. Tym bardziej, że współpraca z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich układa się bardzo dobrze

1