Równać Szanse 2011

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza do wzięcia udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym w ramach programu „Równać Szanse 2011”. Tegoroczna edycja Konkursu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności została ogłoszona 2 sierpnia.

W konkursie o dotacje do 7000 zł na projekty trwające minimum 6 miesięcy mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych planujące założyć stowarzyszenie, ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców.

Celem projektu jest wyrównanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej (13 -19 lat) z małych miejscowości.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl.

Czas realizacji projektu: 1 stycznia – 31 lipca 2012 roku.

Termin nadsyłania wniosków : 11 października 2011 roku.