55 miejsce - musi być lepiej

 

100 PLACÓW ZABAW NA 100 LAT NIVEA". Od lipca trwa konkurs, w którym dzieci z przedszkola nr 2 w Łapach mogą otrzymać nowy plac zabaw. 1 sierpnia 25 placów już rozdzielono. W dniu 1 września poznamy kolejnych dwudziestu pięciu szczęśliwców. Ostatnich dwadzieścia pięć placów zostanie rozdanych w listopadzie. Obecnie Łapy znajdują się na 55 miejscu. To za mało, aby już się cieszyć. Trzeba trafić do pierwszej dwudziestki. Dlatego apelujemy o pomoc. Każdy może głosować codziennie. Warto pomóc naszym dzieciom.

Głosować można poprzez stronę internetową: www.NIVEA.pl.
Łapscy Internauci pokazali, że można na nich liczyć. Dlatego wierzymy, że i tym razem nie zawiodą. Dzięki Państwa głosom dzieciaki będą mogły bawić się na nowoczesnym, kolorowym i bezpiecznym placu zabaw. Serdecznie zapraszamy do głosowania!
Terminy głosowania

Glosowanie rozpoczyna się 06 czerwca 2011 r. i kończy się 31 października 2011 r. Głosowanie odbywać się będzie w czterech etapach. W ramach każdego z etapów głosujący będą mogli oddawać swoje głosy na lokalizacje, które ich zdaniem zasługują na wybudowanie na ich terenie placu zabaw. Po każdym etapie wybranych zostanie 25 lokalizacji (w ostatnim czwartym etapie wybrane zostaną 23 lokalizacje), które zdobyły największą liczbę głosów. Głosowanie zostanie przeprowadzone w następujących czterech etapach:
 

    Etap I głosowania od dnia 06 czerwca 2011 r. do dnia 31 lipca 2011 r.

    Etap II głosowania od dnia 1 sierpnia 2011 r. do dnia 31 sierpnia 2011 r.

    Etap III głosowania od dnia 1 września 2011 r. do dnia 30 września 2011 r.

    Etap IV glosowania od dnia 1 października 2011 r. do dnia 31 października 2011 r.

Uczestnictwo w głosowaniu
W Głosowaniu mogą uczestniczyć osoby fizyczne zarejestrowane w serwisie głosowania, do którego link znajduje się w boxie umieszczonym pod adresem internetowym www.NIVEA.pl.

W celu utworzenia profilu wymagane jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Przy rejestracji konieczne będzie utworzenie hasła, które umożliwi logowanie.

Każdy z Uczestników głosowania może posługiwać się tylko jednym adresem e-mail.

Każdy Uczestnik Głosowania może głosować tylko raz w ciągu danego dnia na jedną wybraną przez siebie lokalizację.

Ogłoszenie wyników
Ostateczne wyniki Głosowania będące jednocześnie ostatecznymi wynikami Konkursu "100 placów zabaw na 100 lat NIVEA" zostaną ogłoszone w następujących terminach:
 

    I Etap Głosowania - 01.10.2011 roku;

    II Etap Głosowania - 02.11. 2011 roku;

    III Etap Głosowania - 01.12. 2011 roku;

    IV Etap Głosowania - 02.01. 2012 roku;

 

1