Muzea, ekspozycje


GALERIA NARWIAŃSKA

ul. Kościelna 42, Wiejski Dom Kultury w Uhowie,
tel. 857152933,
ekspozycja „Chata Rybaka”, wystawa ZPP Narew, wystawa fotografii Wiktora Wołkowa

MUZEUM LO ŁAPY

ul. Boh. Westerplatte 10
tel. 857152702
Muzeum powstało w 1976 roku, mieści się w budynku LO w Łapach, opiekunem jest mgr Marian Olechnowicz.

W muzeum są gromadzone następujące zbiory tematyczne:

 1. archeologia regionalna
 2. zbiory etnograficzne
 3. medale i odznaczenia
 4. numizmatyka
 5. źródła pisane z XIX - XX w.
 6. militaria XIX - XX w.
 7. książki i podręczniki z XVIII - XX w.
 8. wojna i okupacja 1939 – 1945
 9. archiwum stanu wojennego
 10. archiwum szklanych negatywów
 11. kroniki i pamiętniki

Najciekawszymi eksponatami są szklane negatywy w liczbie 6000 egzemplarzy. Jest to największy zbiór w Polsce. Uzupełnieniem tego zbioru jest 2000 klatek klisz i 500 starych fotografii. Autorem zdjęć jest Władysław Piotrowski (1899 -1997) 

Tematyka kolekcji fotograficznej:

1. Wileńszczyzna 1921 – 1939
2. Lwów - lata trzydzieste
3. Gdynia i Hel lata trzydzieste
4. Tatry - lata trzydzieste
5. Łapy i okolice w latach 1921 – 1944
6. Portrety i fotografie grupowe, lata 1921 - 1970 

MAŁA GALERIA DK W ŁAPACH

ul. Nowy Rynek 16,
tel. 857152300
(prace artystów profesjonalnych i amatorów, wystawy pokonkursowe)