Organizacje pozarządowe

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta i gminy Łapy
 
Poniżej publikujemy wykaz organizacji pozarządowych, które działają na terenie miasta i gminy Łapy. Sukcesywnie do wykazu dodawać będziemy kolejne organizacje, działające na terenie naszej gminy:
 

L.p.

Nazwa organizacji

adres

adres e-mail
strona www

Zarząd

1.

Stowarzyszenie Sportowo - Edukacyjne "Petrus" im. ks. Henryka Bagińskiego przy Parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach

Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła
ul. 3-go Maja 8
18-100 Łapy

bdz12@wp.pl
www.petruslapy.pl

Barbara Dzierżek - Prezes zarządu
Ignaczuk Adam -Wiceprezes zarządu
Grzegorz Niwiński- członek zarządu
Adam Karasiewicz- członek zarządu
Magdalena Petelska - sekretarz
Renata Katarzyna Dobkowska- skarbnik

2.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Impuls"

Leśnikowska 54
18-100 Łapy

k.zukowskakoc@op.pl

Katarzyna Żukowska-Koc - prezes
Mirosława Krawczyk - wiceprezes

3.

Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"

Przy Środowiskowym Domu Samopomocy
ul. Główna 50
18-100 Łapy


E-mail: sdslapy@op.pl
Strona: www.sds.mopslapy.pl

Beata Kiełsa-Dowejko - przewodnicząca zarządu
Stanisława Łupińska - zastępca przewodniczącej zarządu
Teresa Grodzka - członek zarządu
Elżbieta Janina Mierzwińska - sekretarz
Jolanta Zalewska - skarbnik

4.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łapach

ul. Nowy Rynek 15
18-100 Łapy

bibllapy@wp.pl

FALKOWSKA   REGINA   SKARBNIK
DANOWSKA   WANDA   SEKRETARZ
KUBIŚ   HALINA   CZŁONEK
MODZELEWSKA   WANDA   PREZES ZARZĄDU
MARKOWSKA   DANIELA    

5.

Łapskie Towarzystwo Regionalne im. ppłk. Stanisława Nilskiego-Łapińskiego

ul. Sikorskiego 24
18-100 Łapy

www.lapskie.pl

Prezes Dorota Kondratiuk
Wice Piotr Sobieszczak
Sekretarz Bogdan Zarzecki
Skarbnik Marian Jurkin
Członkowie zarządu:
Halina szumiło-Okuniewska
Wojciech Płoński
Sławomir Maciejewski

6.

Stowarzyszenie Edukacyjne "Łapska Dwójka" przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łapach

ul. Piękna 17
18-100 Łapy

lapska.dwojka@onet.pl

Alicja Zgajewska - prezes
Ewa Dobnik- wiceprezes

7.

Stowarzyszenie "Kul-turysta"

ul. Łąkowa 53
18-100 Łapy

projekty@dklapy.pl

Marta Dzielnicka – Prezes
Izabella Marta Chwaszczewska – Skarbnik

8.

Szansa dla Gimnazjum w Łapach

ul. Matejki 19
18-100 Łapy


stowarzyszeniegimlapywp.pl

Agnieszka Kozłowska -prezes
Małgorzata Dadura -wice
Tamara Łapińska -członek
Daniel Gołaszewski -sekretarz
Małgorzata Jabłonowska - skarbnik

9.

Klub Sportowy "Pogoń" Łapy

ul. Nilskiego-Łapińskiego 29
18-100 Łapy

 

Tadeusz Wróblewski - prezes
Tadeusz Dąbrowski -wice
Henryk Kamiński -wice
Tomasz Popławski - sekretarz
Dariusz Czerwiński - skarbnik

10.

Stowarzyszenie Przyjaciół Osse

ul. Letnia 1
18-100 Łapy

sposse@wp.pl

ks. Zbigniew Grodzki - prezes
Elżbieta Bura - sekretarz
Małgorzata Porowska - skarbnik

11.

Stowarzyszenie Szkoła Bez Barier w Łapach

ul. Polna 9
18-100 Łapy

sp1.sekretariat@wp.pl

Sopek Joanna Jadwiga Prezes
Judycki Jan Zdzisław I Wiceprezes
Bagińska Aldona II Wiceprezes
Gąsowska Renata Sekretarz
Łapińska Agnieszka Członek Zarządu

12.

Stowarzyszenie Fabryka Rozwoju Lokalnego

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24
18-100 Łapy

fabrykarozwoju@wp.pl

Jolanta Zarzecka -Prezes
Anna Rutkowska - Sekretarz
Joanna Kamińska -Skarbnik

13.

Klub Sportowy "Minotaur"

www.judo-minotaur.pl

ul. Północna 33
18-100 Łapy

Prezes - Przemysław Jaroszewski

14.

Łapskie Towarzystwo Rowerowe "Peleton"

ul. Leśnikowska 18 a
18-100 Łapy

 

ŁAPIŃSKI   LESZEK   PREZES ZARZĄDU
LEWICKI   WOJCIECH   WICEPREZES ZARZĄDU
ZARZECKI   MARCIN   CZŁONEK ZARZĄDU - SEKRETARZ
GROCHOWSKI   MACIEJ     CZŁONEK ZARZĄDU - SKARBNIK
GRABOWSKI   MAREK   CZŁONEK ZARZĄDU

15.

Stowarzyszenie "Nasza Przestrzeń"

Łapy-Dębowina 48
18-100 Łapy

 

Jolanta Łapińska -prezes
Elżbieta Łapińska -wiceprezes
Mirosława Kośnik - skarbnik

16.

Proekona Nadnarwiańskie Stowarzyszenie Społeczno-Ekologiczne

Łapy-Szołajdy,
18-100 Łapy

 

Ireneusz Łapiński - prezes
Krzysztof Grochowski - zastępca prezesa
Iwona Elżbieta Pruszyńska -sekretarz
Cecylia Borkowska - skarbnik

17.

Łapski Ogólniak

ul. Bohaterów Westerplatte 10
18-100 Łapy

stowarzyszenie@lo-lapy.org

PŁOŃSKI   WOJCIECH MICHAŁ   PREZES ZARZĄDU
PERKOWSKI   JACEK   SKARBNIK
SWISŁOCKA GAJDOWSKA GAJDOWSKA WIOLETTA     WICEPREZES ZARZĄDU
MURAWSKA   JOANNA   SEKRETARZ
KOMAR ŁAPIŃSKA ŁAPIŃSKA KINGA     CZŁONEK ZARZĄDU

18.

Uczniowski Klub Sportowy "Narew"

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 68
18-100 Łapy

ppulkosnik@wp.pl
www.judo-lapy.info

Łukasz Pułkośnik - prezes
Adrian Roszkowski - wiceprezes

19.

Uczniowski Klub Sportowy "Łapa"

ul. Jana Matejki 19
18-100 Łapy

ukslapa@o2.pl

Dariusz Rydzewski - Prezes
Grzegorz Cholewa

20.

Uczniowski Klub Sportowy "Olimp LO Łapy"

ul. Bohaterów Westerplatte 10
18-100 Łapy

lo_lapy@lo-lapy.org

Katarzyna Perkowska
Mariusz Kamiński
Dariusz Wincenciak

21.

Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"

ul. Polna 9
18-100 Łapy

sp1.sekretariat@wp.pl

Dariusz Jabłoński - Prezes

22.

Ochotnicza Straż Pożarna w Uhowie

Uhowo, 18-100 Łapy

 

Krzysztof Zawada - Naczelnik
Wojciech Kulesza - Zastępca Naczelnika

23.

Stowarzyszenie "Radio Pomost" w Łapach

ul. Południowa 26
18-100 Łapy

info@radiopomost.pl

SWAT   RYSZARD   PREZES ZARZĄDU
GRONUŚ   ADAM RYSZARD   WICEPREZES ZARZĄDU
BRYLOWSKI   PIOTR PAWEŁ   CZŁONEK ZARZĄDU

24.

Fundacja Aktywacja

ul. Nowa 8
18-100 Łapy

fundacjaaktywizacja@gmail.com

Prezes zarządu- Anna Justyna Łapińska - Pękała
Marcin Adam Pękała-Wiceprezes

25.

Narwiańskie Towarzystwo Ochrony Środowiska

Uhowo
ul. Kolejowa 8
18-100 Łapy

www.ntos.narew.org

Prezes - Andrzej Bielonko

26.

Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Siatkówki Łapy"

ul. Leśnikowska 18 a
18-100 Łapy

brak

Grzegorz Hryncewicz- Prezes
Tomasz Mnich - Wiceprezes
Adrian Wyszomierski - Sekretarz

27.

Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA"

ul. Jana Matejki 19
18-100 Łapy

brak

Dariusz Rydzewski - Prezes
Grzegorz Cholewa -

28.

Stowarzyszenie "Nasza Płonka"

Płonka Kościelna 82
18-100 Łapy

 

Krystyna Falkowska - Prezes Zarządu

29.

Stowarzyszenie "Razem dla Uhowa"

ul. Szkolna 19
18-100 Łapy

 

Małgorzata Koszczuch-Petrych - Prezes
Teresa Ewa Rożko - Wiceprezes

30.

Stowarzyszenie "Nasze Łapy - Twoja Przyszłość"

ul. Cmentarna 23
18-100 Łapy

brak

Ligia Łapińska - Prezes Zarządu
Krystyna Płońska - Sekretarz
Jarosław Porowski - Skarbnik