PODSTREFA ŁAPY TARNOBRZESKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK WISŁOSAN

1
 
PODSTREFA ŁAPY
TARNOBRZESKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK WISŁOSAN

 

POŁOŻENIE PODSTREFY

 

1Obszar Podstrefy Łapy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zlokalizowany jest pomiędzy zakładem cukrowni, należącym do Krajowej Spółki Cukrowej, położonym po jego wschodniej stronie oraz granicą miejscowości Łapy-Łynki położoną po zachodniej stronie. Obszar ten obejmuje 11,96 ha terenu i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod działalność produkcyjną i usługową. Obecnie teren stanowi jedną nieruchomość, w ramach której zostanie wydzielonych 9 działek inwestycyjnych o pow. ok. 1 ha każda.

Od południa obszar Strefy ograniczony jest drogą powiatową nr 1524 B relacji Łapy- Łynki- Łapy- Dębowina. Skrzyżowanie z drogą 1521B o szerokości ok. 7 m i nawierzchni bitumicznej zapewnia dogodny transport samochodowy.

W odległości ok. 1 km od terenu Podstrefy przebiega linia kolejowa Warszawa- Białystok- Sokółka – Suwałki-Trakiszki – granica państwa (E 75) łącząca Helsinki przez Tallin, Rygę i Kowno z Warszawą- odwrócić kolejność. Ponadto ok. 0,5 km od Podstrefy, na terenie wygaszonej z produkcji cukrowni, znajduje się czynna bocznica kolejowa.

1

KRYTERIA POMOCY DLA REGIONU INWESTYCYJNEGO W ŁAPACH

Inwestor musi spełnić jedno z niżej wymienionych kryteriów:

1

 

PRZYKŁADOWE WYLICZENIA DLA PRZYSZŁYCH INWESTORÓW

 

Wariant inwestycyjny:

 

Wydatek inwestycyjny 10.000.000 PLN

DUŻY PRZEDSIĘBIORCA - 50% X 10.000.000 = 5.000.000(*)

ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA - 60% X 10.000.000 = 6.000.000 (*)

MAŁY PRZEDSIĘBIORCA - 70% X 10.000.000 = 7.000.000 (*)

 

Wariant zatrudnieniowy:

 

Zatrudnienie - 100 osób

Średnie miesięczne koszty pracy jednego pracownika - 3.000 PLN

Okres - 24 miesiące

 

DUŻY PRZEDSIĘBIORCA - 50% X (100x3.000x24)= 3.600.000 (*)

ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA - 60% X (100x3.000x24)= 4.320.000 (*)

MAŁY PRZEDSIĘBIORCA - 70% X (100x3.000x24)= 5.040.000 (*)

 

(*) Niezapłacony podatek

ATUTY GMINY ŁAPY

 • Atrakcyjne połączenie komunikacyjne
 • Bliskość wschodniej granicy Unii Europejskiej
 • Bliskość rynków wschodnich
 • Doskonała lokalizacja dla sektora logistycznego
 • Położenie w obrębie aglomeracji białostockiej
 • Rozwinięta sieć szkół ponadgimnazjalnych
 • Dostępność uczelni wyższych
 • Dostępność kooperantów
 • Duży rynek pracy

PLIKI DO POBRANIA

 

KONTAKT ŁAPY – GMINA PROINWESTYCYJNA

Kontakt:

 

Urząd Miejski w Łapach

ul. Sikorskiego 24
18-100 Łapy
tel. (85) 715 22 51
Fax (85) 715 22 56

Urszula Romualdowska
Tel. (85) 715 22 51 w. 116
e-mail: promocja@lapy.podlasie.pl

 

Ośrodek Przedsiębiorczości w Łapach

ul. Sikorskiego 24
18-100 Łapy
tel. (85) 715 22 51
Fax (85) 715 22 56

Magdalena Perkowska-Szymanowicz
tel. (85) 715 22 51 w. 115
e-mail: magda.perkowska@lapy.podlasie.pl

 

TARNOBRZESKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK WISŁOSAN

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest spółką prawa handlowego, której w 100% właścicielem jest Skarb Państwa. Rozpoczęła swą działalność w styczniu 1991 r. Misją Agencji jest wspieranie działań restrukturyzacyjnych oraz kreowanie proinnowacyjnych rozwiązań w celu poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw.

Strategicznym celem Agencji jest wspomaganie transformacji polskiej gospodarki i dostosowanie jej do warunków gospodarki rynkowej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad polityki regionalnej w Unii Europejskiej. Cel ten jest realizowany poprzez wspieranie procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw państwowych oraz sprywatyzowanych jednostek gospodarczych.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., oprócz zadań swoistego funduszu inwestycyjnego, pełni również funkcję zarządzającego Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN. Bieżące funkcje związane z administrowaniem Strefą i obsługą inwestorów pełni Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Tarnobrzegu.

 1

 

Ulgi i preferencje

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN może ubiegać się o uzyskanie pomocy publicznej, w formie zwolnień podatkowych. Podstawą do korzystania z niej jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych stanowi pomoc regionalną z tytułu: kosztów nowej inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy (wyboru dokonuje inwestor). Maksymalna wielkość pomocy: 50% nakładów inwestycyjnych lub 50% dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników (dla małych przedsiębiorców – 70%, dla średnich – 60%). Warunki uzyskania pomocy: minimalna wielkość inwestycji -100 tys. EURO. Duże przedsiębiorstwa są zobligowane prowadzić działalność przez okres minimum 5 lat od momentu zakończenia inwestycji oraz być właścicielem majątku przez min. 5 lat (małe i średnie firmy – minimum 3 lata).

 

Atuty TSSE:

 • Zróżnicowana terytorialnie, cenowo i logistycznie oferta inwestycyjna

 • Bogata oferta nowych terenów „green field”, hal produkcyjno-magazynowych i powierzchni administracyjno-biurowych

 • Funkcjonalne, oddane „pod klucz” nowe obiekty produkcyjne i magazynowe

 • Wysoko oceniana kadra pracownicza w każdej branży i specjalizacji

 • Szybki, tani i bezpośredni transport towarów na Wschód - szerokotorowa linia kolejowa LHS wraz z bocznicami kolejowymi

 • Różnorodne formy kooperacji z istniejącymi przedsiębiorcami

 • Pakiet przywilejów i zachęt podatkowych, zgodnych z prawem UE

 • Dobrze przygotowane i uproszczone procedury lokowania nowych inwestycji

 • Stabilne i przyjazne samorządy, wspierające lokalną przedsiębiorczość

 • Profesjonalizm i doświadczenie pracowników strefy – już ponad 200 przeprowadzonych procedur i wydanych zezwoleń

 

ABC INWESTOWANIA

Jeśli chcesz zostać inwestorem naszej strefy, uzyskać zezwolenie i skorzystać z systemu ulg i przywilejów strefowych, to:

 • Zapoznaj się z naszą ofertą inwestycyjną

 • Wybierz lokalizację

 • Prześlij zapytanie ofertowe – otrzymasz szybką i wyczerpującą odpowiedź w ciągu 48 h

 • Przygotuj jeden dokument – „Zgłoszenie Inwestora” (dostępny na www.tsse.pl)

 • Skontaktuj się z naszym Oddziałem w Tarnobrzegu oddamy do Twojej dyspozycji grupę ekspertów, którzy będą prowadzić Twój projekt.

Następnie:

 • Przygotuj biznes plan,

 • Złóż dokumenty związane z uzgodnieniami określającymi parametry projektu strefowego

Otrzymujesz zezwolenie na działalność w TSSE.

Rozpoczynasz realizację projektu w naszej Strefie.

 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie

Oddział w Tarnobrzegu

ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg

tel. +48 15 823 66 88, 822 99 99

fax. +48 15 823 47 08

www.tsse.pl

biuro@tsse.pl

 

1