Poradnik interesanta

Poradnik Interesanta ma pomóc w załatwieniu spraw w Urzędzie Miejskim, a jednocześnie stanowi kompendium ważniejszych tematów z zakresu samorządu gminnego. Prosimy o uwagi, propozycje i podpowiedzi, które ten blok informacyjny ulepszą. Dział będzie stale rozbudowywany, także z wykorzystaniem Państwa sugestii. Układ alfabetyczny pozwala na łatwe wyszukanie tematów.

Akty małżeństwa, urodzenia, zgonu

Zobacz: Urząd Stanu Cywilnego

Dowody osobiste

Ewa Markowska - inspektor ds. dowodów osobistych (Ref. O) - pokój nr 112, tel: 857152670
e-mail:meldunki@lapy.podlasie.pl

Barbara Krasowska - inspektor ds. dowodów osobistych (Ref. O) - pokój nr 112, tel: 857152670
e-mail:meldunki@lapy.podlasie.pl

KOMUNIKATY I INFORMACJE:

Przypomnienie o obowiązku wymiany dowodów osobistych tracących swoją ważność

Drogi

Wiesław Oleksiewicz - inspektor ds. utrzymania dróg (Ref. OŚ) - pokój nr 110, tel: 857152251 wew.117
e-mail: w.oleksiewicz@onet.eu
Katarzyna Trzaska - inspektor - pokój nr 110 (Ref. I), tel: 857152251 wew. 113,
e-mail: katarzyna.trzaska@lapy.podlasie.pl

Drzewa

Agnieszka Czarnowska - podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej (Ref. OŚ), pokój nr 10, tel: 857152251 wew. 510, e-mail: utrzymanieczystosci@lapy.podlasie.pl

Ewidencja działalności gospodarczej

Magdalena Mojkowska - inspektor ds. ewidencji ludności (Ref. O) - pokój nr 112, tel: 857152670
e-mail: magdalena.mojkowska@lapy.podlasie.pl

KOMUNIKATY I INFORMACJE:

Komunikat Ministerstwa Gospodarki - rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG jest bezpłatna

 

Ewidencja ludności

Magdalena Mojkowska - inspektor ds. ewidencji ludności (Ref. O) - pokój nr 112, tel: 857152670
e-mail: magdalena.mojkowska@lapy.podlasie.pl

STATYSTYKI:

- Liczba mieszkańców wg różnych kryteriów, w poszczególnych latach

 

Gospodarka komunalna

Dariusz Kruszewski - prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach, ul Płonkowska 9, tel: 857152851
e-mail: kierownik@zwiklapy.pl

Gospodarka nieruchomościami

Dariusz Polakowski - kierownik Referatu Nieruchomości (Ref. N), pokój nr 301-304, tel: 857152251
e-mail: darek.polakowski@lapy.podlasie.pl

Infrastruktura

Meldunki

Zobacz: Ewidencja ludności

Mieszkalnictwo

Agnieszka Czarnowska - podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej (Ref. OŚ), pokój nr 10, tel: 857152251 wew. 510, e-mail: utrzymanieczystosci@lapy.podlasie.pl

Nieruchomości

Zobacz: Gospodarka nieruchomościami

Obrona cywilna. Wojskowość

Andrzej Kęska - inspektor ds. obrony cywilnej (Ref. O), pokój nr 111, tel: 857152251 wew. 110
e-mail:andrzej.keska@lapy.podlasie.pl

Ochrona środowiska

Małgorzata Łapińska (Ref. OŚ) - pokój nr 9, tel: 857152251 wew. 509
e-mail: malgorzata.lapinska@lapy.podlasie.pl

Oświata

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, tel: 85 7152251 wew. 401, 402
Elżbieta Dzierżek - dyrektor BOSS, e-mail: boss-lapy@o2.pl

Podatki i opłaty

Wymiar podatków z terenu wsi - pokój nr 6 tel: 857152251 w. 506
Cezary Jabłonowski e-mail: cezary.jablonowski@lapy.podlasie.pl
Aneta Leżanka e-mail: anetalezanka@wp.pl

Wymiar podatków z terenu miasta - pokój nr 7 tel: 857152251 w. 507
Elżbieta Piekutowska e-mail: elzbieta.piekutowska@lapy.podlasie.pl

Podatek od nieruchomości osób prawnych, podatek od środków transportowych - pokój nr 7 tel: 857152251 w. 507

Księgowość podatkowa - pokój nr 8 tel: 857152251 w. 508
Emilia Kamińska e-mail: emilia.kaminska@lapy.podlasie.pl
Bronisława Łapińska e-mail: bronislawa.lapinska@lapy.podlasie.pl

Informacje podatkowe

Inne informacje podatkowe

Wzory formularzy podatkowych obowiązujące od 23.01.2013 r.

Wzory formularzy podatkowych obowiązujące od 01.01.2013 r.

Wzory formularzy podatkowych obowiązujące od 31.01.2011 r.

Inne formularze

Wykaz podmiotów, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz udzielono pomocy publicznej:
- w roku 2004 »
- w roku 2005 »
- w roku 2006 »
- w roku 2007 »
- w roku 2008 »
- w roku 2009 »

Pomoc społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Główna 50, tel. 085 7152550, e-mail: mgopslapy@pro.onet.pl
Małgorzata Wasilewska - p.o. dyrektora MOPS

Rejestry, ewidencje, sprawy obywatelskie

Sekreterz Gminy, pokój nr 101, tel: 857152537,
e-mail: sekretarz@lapy.podlasie.pl

Strategie, programy, plany

 

Urząd Stanu Cywilnego

Barbara Jurkiewicz - z-ca kierownika USC,
Barbara Łochnicka - z-ca kierownika USC
ul. Sikorskiego 18 tel: 857152706, e-mail: usc@lapy.podlasie.pl

Wojskowość

Zobacz: Obrona cywilna. Wojskowość


Poradnik Interesanta nadzoruje Referat Organizacyjny we współpracy z odpowiedzialnymi za dany temat referatami i pracownikami Urzędu Miejskiego. Pytania i wnioski prosimy kierować do Sekretarza Gminy, Redakcji Serwisu Internetowego bądź Sekretariatu Urzędu Miejskiego (zob. kontakty).