Sala konferencyjna w Urzędzie Miejskim w Łapach


Urząd Miejski w Łapach dysponuje salą konferencyjną przeznaczoną na wynajem.  Pomieszczenie to znajduje się na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Łapach. Znajdują się tam trzy stoły konferencyjne z miejscami siedzącymi dla około 70 osób, mównica, bezprzewodowy sprzęt nagłaśniający. Do wykorzystania za dodatkową opłatą możliwe jest skorzystanie z projektora multimedialnego.

Cena wynajmu w dni robocze wynosi 50zł netto za godzinę, natomiast w dni wolne od pracy 60 zł netto za godzinę.

W uzasadnionych wypadkach Burmistrz Łap na pisemny wniosek zawierający uzasadnienie podmiotu zainteresowanego może zdecydować o obniżeniu lub zwolnieniu z opłaty za wynajem sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łapach oraz sprzętu audiowizualnego.

Informacje co do terminu wynajmu oraz pozostałych warunków można uzgodnić z Panią Izabellą Martą Chwaszczewską, Kierownikiem Referatu Organizacyjnego, pok. 109, tel. 85 715 22 51 wew. 109, e-mail: ichwaszczewska@lapy.podlasie.pl.