Skład Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Łapy

Skład Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Łapy w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

[Plik do pobrania]

Informacja o losowaniu składów Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja Burmistrza Łap z dnia 17 kwietnia 2015 r. o losowaniu składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Mieście i Gminie Łapy.

Czytaj więcej...

Podsumowanie konsultacji społecznych

Serdecznie dziękujemy za udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. Konsultacje odbyły się w okresie od dnia 3 kwietnia do dnia 15 kwietnia 2015 r.

Czytaj więcej...

VIII sesja Rady Miejskiej w Łapach

herb miniNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję VIII sesję Rady Miejskiej w Łapach w dniu 24 kwietnia 2015r.(piątek) o godz.10.00 w sali Inkubatora Przedsiębiorczości, ul. Gen. W. Sikorskiego 22A.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

konsultacje społeczneBurmistrz Łap ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w formie zgłaszania pisemnych uwag do projektu uchwały w sprawie przyjęcia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.

Czytaj więcej...