Kalendarz wydarzeń
Zobacz wszystkie ››

2014-08-23
Turniej Siatkówki Plażowej Mężczyzn »
2014-08-29
Wakacje w Bibliotece »
2014-08-30
Wielki Festyn Rodzinny - Pożegnanie Lata »
2014-08-31
Spod trzepaka ...do Spartaka »
2014-09-13
VII Parafiada Diecezji Łomżyńskiej »
2014-09-30
Kajak-Taxi | OKF »

ppp

Rewolucja śmieciowa

Ogłoszenia różne

Mój urząd

Przetargi

  1. Zamówienie Nr 272306 - 2014 z dnia 2014-08-14 - Zakup wraz z dostawą i montażem wyposażenia Inkubatora Przedsiębiorczości w Łapach, w sprzęt biurowy i audiowizualny oraz instalacje niskoprądowe (LAN, AV oraz nagłośnienie) w ramach projektu: Wspomaganie w rozwoju powstających i istniejących firm szansą na rozwój przedsiębiorczości w Gminie Łapy poprzez przebudowę istniejącego budynku, położonego na działce nr 1827/2 i 1827/4 w Łapach
  2. Zamówienie Nr 270328 - 2014 z dnia 2014-08-13 - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Hugona Kołłątaja w Uhowie przy ul. Szkolnej 19 wraz z zagospodarowaniem terenu i doziemną instalacją wodociągową
  3. Zamówienie Nr 266986 - 2014 z dnia 2014-08-11 - Budowa sali gimnastycznej z zapleczem technicznym i sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół w Łapach przy ul. Letniej 1 wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi.
  4. Zamówienie Nr 262430 - 2014 z dnia 2014-08-06 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniłowo Duże wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka Stara - etap II w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskie
  5. Zamówienie Nr 258564 - 2014 z dnia 2014-08-01 - Zakup wraz z dostawą i montażem wyposażenia Inkubatora Przedsiębiorczości w Łapach, w meble, sprzęt biurowy i audiowizualny oraz instalacje niskoprądowe (LAN, AV oraz nagłośnienie) w ramach projektu: Wspomaganie w rozwoju powstających i istniejących firm szansą na rozwój przedsiębiorczości w Gminie Łapy poprzez przebudowę istniejącego budynku, położonego na działce nr 1827/2 i 1827/4 w Łapach
  6. Zamówienie Nr 251292 - 2014 z dnia 2014-07-28 - Przebudowa drogi gminnej 106542B w m. Roszki-Włodki, drogi nr 106548B w m. Płonka Kościelna, drogi nr 106540B w m. Roszki-Wodźki,- polegająca na wykonaniu powierzchniowego utrwalenia
  7. Zamówienie Nr 251962 - 2014 z dnia 2014-07-28 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn. Zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych na terenie miasta i Gminy Łapy polegające na: Budowie drogi gminnej pomiędzy ul. Żwirki i Wigury, a ulicą Długą w Łapach (zadanie nr 1), Budowie przedłużenia ul. Żwirki i Wigury od ul. Brańskiej do ul. Południowej (zadanie nr 2) i Budowie uzbrojenia terenów inwestycyjnych (zadanie nr 3)
  8. Zamówienie Nr 245774 - 2014 z dnia 2014-07-23 - Zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych na terenie miasta i Gminy Łapy polegające na: Budowie drogi gminnej pomiędzy ul. Żwirki i Wigury, a ulicą Długą w Łapach (zadanie nr 1), Budowie przedłużenia ul. Żwirki i Wigury od ul. Brańskiej do ul. Południowej (zadanie nr 2) i Budowie uzbrojenia terenów inwestycyjnych (zadanie nr 3)
  9. Zamówienie Nr 2014/S 141-253026 z dnia 2014-07-14 - Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 7.033.000,00 PLN dla Gminy Łapy

Dla inwestorów