Kalendarz wydarzeń
Zobacz wszystkie ››

2014-09-05
Turniej Koszykówki 5-ciu na 5-ciu »
2014-09-13
VII Parafiada Diecezji Łomżyńskiej »
2014-09-24
Bezpłatna zbiórka odpadów »
2014-09-30
Wyjazdy na basen | OKF »
2014-09-30
Kajak-Taxi | OKF »
2014-10-31
Zumba - zajęcia | OKF »
2014-10-31
Aerobik | OKF »

wybory2014

ppp

Rewolucja śmieciowa

Ogłoszenia różne

Mój urząd

Przetargi

  1. Zamówienie Nr 291250 - 2014 z dnia 2014-09-02 - Zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych na terenie miasta i Gminy Łapy polegające na budowie uzbrojenia terenów inwestycyjnych
  2. Zamówienie Nr 270328 - 2014 z dnia 2014-08-13 - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Hugona Kołłątaja w Uhowie przy ul. Szkolnej 19 wraz z zagospodarowaniem terenu i doziemną instalacją wodociągową
  3. Zamówienie Nr 266986 - 2014 z dnia 2014-08-11 - Budowa sali gimnastycznej z zapleczem technicznym i sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół w Łapach przy ul. Letniej 1 wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi.
  4. Zamówienie Nr 262430 - 2014 z dnia 2014-08-06 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniłowo Duże wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka Stara - etap II w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskie
  5. Zamówienie Nr 251292 - 2014 z dnia 2014-07-28 - Przebudowa drogi gminnej 106542B w m. Roszki-Włodki, drogi nr 106548B w m. Płonka Kościelna, drogi nr 106540B w m. Roszki-Wodźki,- polegająca na wykonaniu powierzchniowego utrwalenia
  6. Zamówienie Nr 245774 - 2014 z dnia 2014-07-23 - Zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych na terenie miasta i Gminy Łapy polegające na: Budowie drogi gminnej pomiędzy ul. Żwirki i Wigury, a ulicą Długą w Łapach (zadanie nr 1), Budowie przedłużenia ul. Żwirki i Wigury od ul. Brańskiej do ul. Południowej (zadanie nr 2) i Budowie uzbrojenia terenów inwestycyjnych (zadanie nr 3)
  7. Zamówienie Nr 2014/S 141-253026 z dnia 2014-07-14 - Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 7.033.000,00 PLN dla Gminy Łapy

Dla inwestorów